משכנתא לזכאים

מהי זכאות למשכנתא ? 

משכנתא לזכאים ו/או זכאות למשכנתא, הנקראת גם הלוואת זכאות, היא הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות בנקים נותני משכנתאות שהורשו לכך, לצורך רכישה או בניית דירה למגורים.

הזכאות ניתנת למגזרים שונים באוכלוסייה, על סמך קריטריונים שקבעה המדינה. הלוואת זכאות היא למעשה הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה הניתנת כנגד הדירה הנרכשת/הנבנית.

מהם היתרונות בהלוואת זכאות למשכנתא ?

ניתן לפרוע הלוואת זכאות ללא תשלום עמלה בגין פירעון מוקדם ​וללא צורך בהודעה מראש. הלוואת זכאות המשולבת עם הלוואה בנקאית מעניקה ללווה הנחה גדולה יותר בתשלום עמלת פירעון מוקדם בהשוואה ללווה שאינו זכאי, בעת פירעון מוקדם של ההלוואה הבנקאית. כמוכן, מדובר בהלוואה מהמדינה, כך שגם כשיש בעיות החזרים, המדינה יודעת ללחוץ על הבנק כדי להסדרים נוחים.

מהם הקריטריונים לקבלת זכאות למשכנתא? 

הממשלה קובעת את סכום ההלוואה לזכאים ואת תנאיה (שיעור הריבית, תקופה, הצמדה וכו’) בהתאם לסטטוס האישי של הזכאי ומיקום הדירה הנרכשת/הנבנית.
כל אזרח ישראלי חסר דירה, העונה לקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון, זכאי לקבל הלוואת זכאות מן המדינה, כדי לרכוש או לבנות דירה למגורים. במקרים מסוימים, גם אזרח שיש לו דירת מגורים, ונחשב בעל דירה, זכאי לקבל הלוואת זכאות מהמדינה.

כיצד נקבע סכום הלוואת הזכאות למשכנתא ?

 סכום הלוואת הזכאות נקבע על ידי הממשלה, ובשילוב עם הלוואה מכספי הבנק ניתן להגיע עד לשיעורי מימון גבוהים של הנכס. אישור ההלוואה נקבע, בין השאר, על פי כושר ההחזר של הלווה והנכס שמשמש כביטחון להלוואה.

כדי למצות את הזכויות שלכם פנו ליועץ משכנתאות מומחה שיוכל להוביל אתכם לדירת החלומות.