ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא- מה זה בדיוק?


ביטוח חיים למשכנתא מבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מות אחד מלוקחי המשכנתא. לקיחת משכנתא מהווה סיכון לא רק עבור הלווה עצמו אלא גם עבור הבנקים שמעוניינים להבטיח לעצמם מידה מרבית של ביטחון ביכולת לקבל את הכסף שהלוו במגוון תרחישים.

ביטוח חיים למשכנתא מחויב על פי חוק בישראל מחשש למצב בו ללווה הנותר לא תהיה יכולת לפרוע את יתרת ההלוואה במקרה מוות. במידה ותישאר יתרה לאחר תשלום סכום ההלוואה לבנק – מוטבי המבוטח הרשומים בפוליסה יקבלו אותה.

יש לי כבר ביטוח חיים, בשביל מה צריך ביטוח נוסף?

בשונה מביטוח חיים רגיל שמגן על האנשים הקרובים לנפטר, מטרת ביטוח חיים למשכנתא היא להגן על הבנק. לפיכך ביטוח חיים למשכנתא אינו במקום ביטוח חיים רגיל אלא נוסף אליו ולכן גם אם יש ברשותכם ביטוח חיים הבנק ידרוש ביטוח חיים ספציפי למשכנתא שיגן על ההלוואה שנתן לכם. כך, במקרה של פטירת הלווה, ביטוח החיים מבטיח לשארים וליתר בני הבית שהנכס יישאר בידיהם ולפיכך באופן עקיף הוא משרת גם את משפחתו של הלווה.

הבדלים אחרים טמונים בעובדה שהבנק הוא המוטב העיקרי של ביטוח החיים ואין אפשרות לשנות זאת. אמנם ניתן לצרף לביטוח אנשים אחרים כמוטבים, אולם, הם יקבלו פיצוי רק לאחר שהבנק קיבל את חלקו באופן מלא. בנוסף, בשונה מפוליסת ביטוח חיים רגילה שבה המבוטח קובע את גובה הפיצוי, בביטוח חיים למשכנתא סכום הביטוח צריך להיות תואם לעלות המשכנתא. עם זאת ניתן להגדיר סכום גבוה יותר וכך להבטיח פיצוי לבני המשפחה לאחר סילוק החוב לבנק.

גם כאן, כמו כל מוצר, ישנם סוגים רבים וניואנסים קטנים שלא כל אחד מכיר, כאלה שמשפיעים על העלות בהחזרים החודשיים. לבחירה של פוליסת ביטוח החיים המועדפת עבורכם פנו למומחה משכנתאות מקצועי שיוכל לאתר את הכיסוי המתאים בשבילכם.